Í heimsóknum umboðsmanns Alþingis í nokkra grunnskóla nýverið komu ekki fram vísbendingar um að nemendur séu kerfisbundið látnir dvelja í einveruherbergjum, stundum kölluð gul herbergi, í svo langan tíma eða við þær aðstæður að jafnað verði til frelsissviptingar. Þetta kemur fram á vef umboðsmanns.

Fram kemur í bréfi umboðsmanns til mennta- og barnamálaráðherra kemur fram að innilokun nemanda, sem jafnað yrði til frelsissviptingar, verði aðeins réttlætt með vísan til neyðarréttar eða nauðvarnar.

„Þótt ekki hafi komið fram vísbendingar, í heimsóknum umboðsmanns í grunnskóla, að nemendur séu kerfisbundið sviptir frelsi sínu með notkun einveruherbergja vekur hann engu að síður athygli ráðherra á álitaefnum sem athugun hans á framkvæmd þessa úrræðis leiddi í ljós og hugsanlegri þörf á því að kannaðar verði leiðir til úrbóta,“ segir á vef umboðsmanns. Þá einkum hvort reglur séu nógu skýrar.

„Jafnframt er vakin athygli á þeim vanda sem starfsmenn skólanna hafa lýst vegna nemenda með sérþarfir og alvarlegan hegðunarvanda og kallað eftir skýrari afstöðu ráðuneytisins til notkunar einveruherbergja í því sambandi.“

Er loks óskað eftir að ráðuneytið veiti umboðsmanni upplýsingar um hvort það hyggist bregðast við þeim ábendingum sem settar eru fram í bréfinu og þá með hvaða hætti fyrir 1. febrúar næstkomandi.