Á síðasta ári voru 804 nemendur útskrifaðir af iðnnámsbrautum í framhaldsskóla og brautskráðum hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Frá 2017 til 2020 nam aukningin 25 prósentum samkvæmt greiningu Samtaka iðnaðarins (SI). Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI, segir þetta afar ánægjulega þróun sem þakka megi samstilltu átaki atvinnulífs og stjórnvalda.

Sigurður segir mikilvægt fyrir íslenskan efnahag að auka veg iðn- og starfsnáms. Til að mynda hafi OECD bent á að færnismisræmi sé á íslenskum vinnumarkaði, of fáir iðn- og tæknimenntaðir útskrifist sem hafi slæm áhrif á samkeppnisstöðu Íslands. Það sé til mikils að vinna fyrir efnahag landsins að bæta úr þessu. Þörf sé á iðnmenntuðu starfsfólki í fjölda atvinnugreina, til að mynda hugverkaiðnaði og hátækni.

Ástæðu aukningarinnar segir hann mega þakka nokkrum samverkandi þáttum, kynningarstarfi, laga- og reglugerðarbreytingum stjórnvalda og aukinni uppbyggingu í málaflokknum. Í gær varð að lögum frumvarp um aðgengi að háskólum sem gerir það að verkum að þau sem ljúka iðn- og starfsnámi fá aðgang að háskólum, uppfylli það ákveðin skilyrði, líkt og þau sem útskrifast af bóknámsbrautum framhaldsskóla.

Fyrr á árinu var samþykkt reglugerð um vinnustaðanám sem Sigurður segir gjörbreyta fyrirkomulagi þess. Nú þurfa nemar ekki lengur að komast á samning hjá meistara og geta farið svokallaða skólaleið þar sem skóli þeirra ber ábyrgð á þessum hluta námsins. Nemar geta því farið til margra meistara og verið hjá þeim til styttri tíma, þar sem þeir geta stundað afmarkaðri hluta námsins. Sigurður segir þetta auðvelda bæði nemum og meisturum fyrir sem hafa kannski ekki tök á að hafa nemann í allan þann tíma sem námið krefst.

Reglugerðin felur einnig í sér að nú er miðað við hæfni nema en ekki lengd vinnustaðanáms. Því geta nemar sem fljótir eru að tileinka sér vinnubrögð og gengur vel í náminu verið skemur en þeir sem það tekur lengri tíma. „Þar með er búið að minnka muninn á námslengd hvað varðar bóknám og verknám, bóknám var stytt í þrjú ár fyrir nokkrum árum á meðan iðnnám er að jafnaði fjögur ár. Það er mikil breyting hvað þetta varðar. Allt miðar þetta að því að ryðja hindrunum úr vegi varðandi iðnnámið og hvetja til aðsóknar,“ segir Sigurður.

Hann segir fulla ástæðu til að hrósa menntamálaráðherra og stjórnvöldum fyrir að fara í þessar aðgerðir. „Þetta eru einar mestu umbætur sem orðið hafa á þessu sviði um áratuga skeið. Það var auðvitað löngu tímabært að setja þessi mál í forgang. Það virðist vera að skila árangri sem er alveg frábært. Þessar aðgerðir allar saman virðast vera að skila sér í aukinni aðsókn.“