Úrskurður Persónuverndar í máli Atla Rafns Sigurðssonar leikara hefur verið felldur úr gildi. Féll dómur þess efnis í héraðsdómi nú fyrir stuttu. Þarf Persónuvernd að greiða 950 þúsund krónur í málskostnað.

Atli Rafn kvartaði til Persónuverndar vegna synjunar Borgarleikhússins á beiðni hans um upplýsingar um efni og uppruna kvartana gagnvart honum sem fram komu í vinnuskjali leikhússtjóra Borgarleikhússins um kvartanir sem beindust að honum og urðu til þess að honum var vísað úr starfi.

Það var niðurstaða Persónuverndar að hlutaðeigandi einstaklingar yrðu ekki látnir sæta því að sá trúnaður sem þeim var heitið af hálfu leikhússtjóra yrði látinn víkja fyrir hagsmunum Atla Rafns og hefði henni því ekki verið skylt að veita honum umbeðnar upplýsingar. Hefur sá úrskurður nú verið felldur úr gildi.

Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í janúar í fyrra að leikfélagið og þáverandi leikhússtjóri hafi ekki farið að lögum þegar Atla var sagt upp. Skylt hefði verið að gefa Atla kost á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og því hefði borið að upplýsa hann um eðli þeirra ásakana sem borist höfðu. Trúnaður gagnvart viðkomandi einstaklingum hafi hefði ekki mátt leiða til þess að réttarstaða Atla yrði lakari en lög geri ráð fyrir. Voru Atla dæmdar 5,5 milljónir í skaðabætur úr hendi leikfélagsins og leikhússtjórans.

Leikfélag Reykjavíkur hefur áfrýjað dóminum og bíður málið meðferðar í Landsrétti.