Frumvarp um rétt til greiðslu atvinnuleysisbóta samhliða minnkuðu starfshlutfalli var samþykkt á Alþingi í dag. Fyrirkomulagið er vegna tímabundins mögulegs samdráttar í starfsemi vinnuveitenda vegna kórónaveirunnar. Þannig kemur stjórnvöld til móts við vinnumarkaðinn. Fjölmargir eru nú í sóttkví og einangrun vegna COVID-19 kóróanveirusjúkdómsins. Fjölmörg fyrirtæki hafa þurft að grípa til ýmissa ráðstafana. Röskun á skólastarfi hefur einnig haft mikil áhrif á foreldra og starf þeirra.

„Afgreiðsla Alþingis á frumvarpinu er stórt skref í að mæta þeim fordæmalausu aðstæðum sem nú eru uppi á íslenskum vinnumarkaði. Ég hvet atvinnurekendur að minnka frekar starfshlutfall starfsfólks tímabundið í stað þess að grípa til uppsagna. Ef farin verður þessi leið verður viðspyrnan miklu snarpari og kraftmeiri þegar birta tekur á ný,“ segir Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra.

Sjálfstætt starfandi einstaklingar geta einnig nýtt sér þetta úrræð. Verulegur samdráttur hefur orðið á starfsemi verktaka vegna samkomubannsins.

Samkvæmt kostnaðarmati er áætlað að þetta úrræði geti kostað atvinnuleysistryggingasjóð um 13 milljarða króna.

Meginatriði frumvarpsins eru eftirfarandi:

  • Allt að 75 prósent hlutabætur - Atvinnuleysisbætur greiddar samhliða minnkuðu starfshlutfalli koma ekki til skerðingar á fjárhæð atvinnuleysisbóta enda hafi starfshlutfallið lækkað um 20 prósent hið minnsta en þó ekki neðar en í 25 prósent. Atvinnurekanda er óheimilt að krefjast vinnuframlags umfram nýja starfshlutfallið.
  • Allt að 90 prósent heildarlauna - Greiðslur atvinnuleysisbóta skulu nema hámarki tekjutengdra atvinnuleysisbóta í réttu hlutfalli við hið skerta starfshlutfall. Laun frá vinnuveitanda og greiðslur atvinnuleysisbóta samanlagt geta þó aldrei numið hærri fjárhæð en 90 prósent af meðaltali heildarlauna launamanns miðað við þriggja mánaða tímabil áður en launamaður missti starf sitt að hluta.
  • Þak á samanlagðar bætur og laun 700.000 kr. - Laun frá vinnuveitanda fyrir hið minnkaða starfshlutfall og atvinnuleysisbætur geta samanlagt aldrei numið hærri fjárhæð en 700.000 kr. á mánuði.
  • Laun allt að 400.000 kr. að fullu tryggð - Einstaklingar með 400.000 kr. eða minna í laun á mánuði geta fengið greidd 100% af meðaltali launa.
  • Námsmenn eiga möguleika á hlutabótum – Námsmenn geta átt rétt á bótum samkvæmt frumvarpinu enda uppfylli þeir að öðru leyti skilyrði ákvæðisins.
  • Gildistími – Ákvæði þessi gilda frá og með 15. mars til og með 31. maí 2020. Þegar nær dregur 31. maí 2020 verður úrræðið endurmetið.

Taflan sýnir samspil launa og atvinnuleysisbóta hjá einstaklingi í 100% starfshlutfalli.

Hægt er að kynna sér málið nánar á vef Stjórnarráðsins.