Willum Þór Þórsson, formaður fjárlaganefndar, segir að fjármagn hafa verið aukið verulega til Landspítala á kjörtímabilinu. Engu að síður hafi verið uppsafnaður halli frá árinu 2017 sem samkvæmt lögum flytjist á milli ára. Það sé verkefni ráðherra og forstjóra spítalans að finna út úr því í sameiningu hvernig eigi að takast á við hallann.

„Eftir efnahagshrunið var farið í niðurskurð á spítalanum en við höfum verið að reyna að bæta úr og sett kraft í að byggja nýjan spítala til að bæta aðbúnaðinn,“ segir Willum. Á næsta ári verði 4,1 milljarði króna aukið við rekstur spítalans. Aðhaldskrafan sé 0,5 prósent, sem sé 400 milljónir króna en ekki 4,3 milljarðar eins og kom fram í fréttum RÚV um helgina.

„Í svona flókinni starfsemi er sífellt verið að reyna að finna leiðir til að nýta peningana betur,“ segir Willum. Þetta verði meðal annars gert með breyttu skipulagi og breyttum vöktum. „Það vill enginn draga úr þjónustunni.“

Willum segir hluta vandans þann að komið hafi verið til móts við lækna og hjúkrunarfræðinga í kjaramálum. „Vitaskuld eru laun og verðlagsbætur stór hluti af þessu. En engu að síður eru þetta 20 milljarðar,“ segir Willum.

Í skýrslu heilbrigðisráðuneytisins í október kom fram að starfsfólki Landspítala hefði fjölgað um 21,7 prósent frá árinu 2015 til 2019. Hins vegar hafði framleiðnin minnkað, um rúmlega 5 prósent hjá læknum og tvö prósent hjá hjúkrunarfræðingum.

Willum telur að ekki megi lesa of mikið í þetta og bendir á eldri skýrslu McKinsey & Company þar sem komið hafi fram há framleiðni á spítalanum. Erfitt sé að leggja mat á framleiðni í flókinni og viðkvæmri starfsemi eins og á Landspítala, til dæmis tímalengd skurðaðgerða.

Willum Þór Willumsson er formaður fjárlaganefndar.
Fréttablaðið/Ernir