Heilbrigðisráðherra, Svandís Svavarsdóttir, kynnti í dag um stórátak í uppbyggingu hjúkrunarrýma um allt land. Áætlunin nær allt til ársins 2023 og er áformað að ráðast í framkvæmdir við rúmlega 300 hjúkrunarrými, til viðbótar við það sem áður hefur verið kynnt. Áætlaður kostnaður við eitt hjúkrunarrými er um 36,5 milljónir króna. Heildarkostnaður við þessi 300 hjúkrunarrými er því samtals um 10,5 milljarðar króna, af því er hlutur ríkisins tæplega níu milljarðar.

Að meðtöldum þeim framkvæmdum sem ráðherra kynnti í dag er áformað að taka til uppbyggingar og endurbóta um 790 hjúkrunarrými um land allt til ársins 2023. Fram kom í kynningunni að ekki sé um að ræða fjölgun um 790 rými, þar sem verið er að endurbæta hluta þeirra. Fjölgunin nemur samtals 550.

Endurbæturnar þeim 240 sem þá eftir sitja felast í endurbótum á eldra húsnæði eða nýframkvæmdum á móti úreldingu á eldra húsnæði.

Svandís Svavarsdóttir, sagði á kynningunni að margt hafi kallað á slíka uppbyggingu og vonast til þess að ákvörðunin muni hafa margvísleg jákvæð áhrif.  „Þegar hjúkrunarrýmum fjölgar hefur það áhrif á lífsgæði aldraðra sem eru á biðlistum eftir slíkum rýmum, oft við erfiðar og ófullnægjandi aðstæður. þetta styrkir stöðu Landspítalans til að sinna sérhæfðri heilbrigðisþjónustu þar sem útskriftir sjúklinga ganga greiðar fyrir sig og aukið svigrúm skapast hjá heilsugæslu og sveitarfélögum til að sinna betur þjónustu við aldraða sem sannarlega geta verið heima með góðum stuðningi.“

Á kynningunni tók einnig borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson til máls og fjallaði um uppbyggingu hjúkrunarrýma og íbúða fyrir aldraða í borginni og um öldrunarþjónustu til framtíðar. Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri flæðisviðs Landspítalans og staðgengill forstjóra sjúkrahússins ræddi um  helstu áskoranir Landspítalans og um nauðsyn víðtæks samráðs um öldrunarþjónustu.

Kynningin var haldin í Höfða við upphaf þriggja daga nýsköpunarvinnustofu um áskoranir í öldrunarþjónustu sem haldin er í samvinnu velferðarráðuneytisins,Reykjavíkurborgar, Landspítala og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Til þátttöku og samráðs á vinnustofunni voru boðaðir fulltrúar Landssambands eldri borgara, Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu og Alzheimersamtakanna.

Meira er hægt að lesa um kynninguna á heimasíðu ráðuneytisins.